Informasjon om koronapass


Koronasertifikatet kan benyttes for å gi lettelser i koronatiltakene for personer som er beskyttet. I Norge er det per i dag kun benyttet ved reiser til utlandet. Les mer om koronasertifikatet på helsenorge.no